Những nơi nào trên thế giới tập trung đông dân nhất ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những nơi trên thế giới tập trung đông dân nhất: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Âu và Trung Âu
Trả lời
Những nơi trên thế giới tập trung đông dân nhất: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Âu và Trung Âu