1. Lịch sử

Những pha nghịch ngu đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam P1

Thời Nguyễn, năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), quận công Miên Tăng (em vua Thiệu Trị) mới được tuyên phong thăng chức, quận công Miên Trữ (cũng em vua) mở tiệc mừng với hát xướng ở Quảng Học đường. Dân kéo đến xem đông nghịt, Miên Trữ nói đùa, chỉ vào đám đông hét lớn:"ĐÓNG CỬA LẠI, BẮT CHÚNG NÓ LÀM CỎ". Dân sợ hãi bỏ chạy, dẫm đạp xô đẩy lên nhau khiến có người bị thương nặng.

Việc đến tai Thiệu Trị, cả 2 đều bị phạt vì nghịch dại và tổ chức trò vui quá trớn (Quảng Học đường là nhà học của hoàng tộc), Miên Trữ bị cắt lương 1 năm, Miên Tăng cắt lương 6 tháng, phải lấy tiền túi đền hết cho người bị thương, cả 2 bị bắt quản thúc trong nhà 1 năm. 

Ảnh: Tranh vẽ Vua Thiệu Trị nhà Nguyễn 

Thiệt là: Một phút bong đùa 

Biến thành dại ngu 

Thiệt tiền sửa chữa 

Lại còn bị giam 

21768466_476318046070084_1367746007300168349_n
Từ khóa: nghịch ngu, lịch sử