Những tổ chức, quỹ, cộng đồng nào đang hỗ trợ Startup ở những giai đoạn đầu?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Các quỹ, vườn ươm có thể chia sẻ thông tin tại đây

Từ khóa: 

vườn ươm khởi nghiệp

,

startup

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Shark Tank Viet Nam chú ơi :D

Trả lời

Shark Tank Viet Nam chú ơi :D