1. Sức khoẻ

Những việc cần tránh để không mang thai ngoài ý muốn?

Từ khóa: Sức khoẻ
Không nên quan hệ. 😁😁

Trả lời

Không nên quan hệ. 😁😁

Đeo bao cao su, mang theo bao cao su