Vì sao khi ở dưới nước chiếc tàu thì nổi mà chiếc kim bị chìm.?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Cái này do lực đẩy acsimet thì phải, học lâu quá không nhớ nữa.

Cái kim có trọng lượng lớn hơn lực đẩy acsimet nên chìm, còn con tàu thì nhỏ hơn nên nổi.

Bạn tìm đọc thêm nhé. Lâu quá không nhớ nữa. hehe

Trả lời

Cái này do lực đẩy acsimet thì phải, học lâu quá không nhớ nữa.

Cái kim có trọng lượng lớn hơn lực đẩy acsimet nên chìm, còn con tàu thì nhỏ hơn nên nổi.

Bạn tìm đọc thêm nhé. Lâu quá không nhớ nữa. hehe