Việc đầu tiên nên làm trong kinh doanh là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

1, Xác định mục tiêu.

2, Lên kế hoạch

3, Luôn giữ vững niềm tin và động lực

4, Thực hiện kế hoạch 

.....

Trả lời

1, Xác định mục tiêu.

2, Lên kế hoạch

3, Luôn giữ vững niềm tin và động lực

4, Thực hiện kế hoạch 

.....