Những xu hướng hiện tại trong Machine Learning

  1. Trí tuệ nhân tạo

Những xu hướng hiện tại trong Machine Learning

*Được dịch từ bài viết của tác giả Andrej Karpathy

Bài viết sẽ phân tích về xu hướng phát triển của lĩnh vực học máy trong khoảng 5 năm trở lại đây thông qua các thống kê thú vị về những bài báo khoa học trong lĩnh vực này. Các bài báo sử dụng để phân tích được lấy từ

http://arxiv-sanity.com
- một cơ sở dữ liệu các bài báo khoa học, chứa khoảng 28,303 các bài báo về lĩnh vực học máy.

Số lượng các bài báo được gửi đi

Đây là biểu đồ số lượng các bài viết được gửi trong 5 năm trở lại đây:


Các bài báo này thuộc 1 trong các chủ đề (

cs.AI
,cs.LG,
cs.CV
,
cs.CL
,
cs.NE
,
stat.ML
). Có thể thấy được rằng số lượng bài báo tăng dần theo từng năm vào cao đột biến trong tháng 3/2017. Tuy không phải người nào cũng nộp bài báo tại arvix và số lượng người nộp thay đổi theo thời gian nhưng đây vẫn là một con sô khá lớn, cho thấy sự phát triển không ngừng của lĩnh vực học máy


Các Framework trong Deep Learning

Độ phổ biến của các framework được biểu diễn thông qua tỷ lệ các bài báo có trích dẫn những framework này. Với những bài báo trong tháng 3/2017, ta có các thông số sau:

% bài báo framework thời gian tính từ lúc xuất hiện (tháng) ------------------------------------------------------------ 9.1 tensorflow 167.1 caffe 374.6 theano 543.3 torch 372.5 keras 191.7 matconvnet 261.2 lasagne 230.5 chainer 160.3 mxnet 170.3 cntk 130.2 pytorch 10.1 deeplearning4j 14

Có thể thấy khoảng 10% bài báo có nhắc đến Tensorflow, một framework Deep Learning được phát triển bới Google. Theano là framework có tuổi đời lâu nhất, tuy nhiên độ phổ biến đã bị giảm đi với sự xuất hiện của Caffe và Tensorflow. Dưới đây là biểu đồ độ phổ biến theo thời gian của các framework trên:


Thuật toán tối ưu

Biểu đồ độ phổ biến của các thuật toán tối ưu:


Thuật toán Adam thể hiện sự áp đảo so với các thuật toán khác với 23% tỷ lệ xuất hiển trong các bài báo. Tỷ lệ sử dụng trong thưc tế khá khó để ước lượng nhưng có thể còn cao hơn 23% vì nhiều bài báo không nhắc đến thuật toán tối ưu được sử dụng.

Những từ khóa nổi bật

Tỷ lệ phổ biến của các từ khóa được đo bằng số lần được nhắc đến trong năm ngoái / số lần được nhắc đến tính trong cả 5 năm trở lại. Những từ khóa có tần số xuất hiện trong năm ngoái cao sẽ đứng đầu danh sách:Dựa vào những thông số trên, có thể thấy được độ nóng của lĩnh vực image processing - computer vision với Deep Learning qua vị trí đầu danh sách của từ khóa residual networks. Không chỉ vậy, Deep Learning đã chứng minh hiệu quả khi được áp dụng vào trong những bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên như Dịch máy - Neural Machine Translation với mô hình encoder - decoder kết hợp word2vec. Như đã đề cập ở trên, với sự phát triển nhanh chóng của Deep Learning trong những năm gần đây với những từ khóa như gated - lstm - gru, framework tensorflow cũng đi kèm như một công cụ hiệu quả để xây dững những mô hình sử dụng công nghệ Deep Learning.

Nguồn: Medium A Peek At Trends in Machine Learning

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo