Những yếu tố quyết định thành bại của một Startup?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

startup

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Trên TED Talks năm 2015, ông Bill Gross đã đề xuất một câu trả lời hay cho câu hỏi của bạn. Theo các nghiên cứu về rất nhiều start-ups, thành hoặc bại, 5 yếu tố sau là quyết định tới sự thành bại:


1. Thời điểm, 42%

2. Đội nhóm / Thực thi, 32%

3. Ý tưởng, 28%

4. Mô hình kinh doanh, 24%

5. Vốn, 14%


Nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên khi ý tưởng và vốn ở vị trí kém quan trọng hơn nhiều với thời điểm và cách thực thi. Yếu tố vốn cũng không phải là đáng ngại.

Chi tiết về bài nói thú vị này mời bạn xem trên TED:


Trả lời
Trên TED Talks năm 2015, ông Bill Gross đã đề xuất một câu trả lời hay cho câu hỏi của bạn. Theo các nghiên cứu về rất nhiều start-ups, thành hoặc bại, 5 yếu tố sau là quyết định tới sự thành bại:


1. Thời điểm, 42%

2. Đội nhóm / Thực thi, 32%

3. Ý tưởng, 28%

4. Mô hình kinh doanh, 24%

5. Vốn, 14%


Nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên khi ý tưởng và vốn ở vị trí kém quan trọng hơn nhiều với thời điểm và cách thực thi. Yếu tố vốn cũng không phải là đáng ngại.

Chi tiết về bài nói thú vị này mời bạn xem trên TED: