Lí do chính khiến bạn bán hàng qua mạng xã hội thất bại là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Có thể thấy ngày nay việc bán hàng qua mạng xã hội phát triển. Tuy nhiên không phải ai cũng thành công. Vậy nếu người bán thất bại là do ???
Từ khóa: 

bán hàng online

,

bán hàng trên facebook

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Thứ nhất không kiên trì

Thứ hai không quá tin người để bị bôm hàng

Trả lời

Thứ nhất không kiên trì

Thứ hai không quá tin người để bị bôm hàng

Không kiên trì.
Không nhiệt tình với công việc hoặc do chưa chọn đúng mục sản phẩm mà người tiêu dùng cần
Mặc dù mình chưa bao giờ bán hàng qua mạng nhưng theo mình nghĩ thất bại là do việc makerting kém hiệu quả không thu hút người mua
Không kiên trì không vốn
Không kiên trì
Người bán chưa hiểu về thị trường cần gì để cung cấp mặt hàng gì đang hot đc nhiều g tiêu dùng do đó dẫn đến thất bại :D