Câu nói: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó” là của ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tác phẩm mùa lạc của Nguyễn quang Khải
Trả lời
Tác phẩm mùa lạc của Nguyễn quang Khải
Mình mới search gg ra tác giả là Nguyễn Khải🤣