Nội dung như thế nào mới được gọi là tiểu thuyết lịch sử?

  1. Lịch sử

Tôi thấy nhiều tiểu thuyết viết về nhân vật lịch sử nào đó mà không cần tự định nghĩa bản thân là tiều thuyết lịch sử hay tiểu thuyết đơn thuần thì thường không ai ý kiến gì. Ví dụ như mấy cuốn trong Góc nhìn sử việt (Ngô Vương Quyền, Lê triều lý thị , Việt nam Lê thái tổ...)

Còn ghi rõ tiều thuyết lịch sử như Thành Ký Ý thì bị ném đá, đả kích tơi bời. Mà chủ yếu thấy ném đá vì mượn ý tưởng chứ không nói nhiều đến vụ lịch sử.

Còn Minh Mạng mật chỉ thì ghi tiều thuyết trinh thám nhưng truyền thông thì cứ khen vì viết về vấn đề lịch sử hay.

Vậy như thế náo mới là tiểu thuyết lịch sử đúng chuẩn? Có cần ghi rõ trên bìa?

Từ khóa: 

lịch sử

Lịch sử là 1 thể loại văn viết rất nghiêm túc,xếp vào hàng Trung Thuyết,được xem như là tiếp cận rất gần với sự thật,được chấp nhận sử dụng để mô tả các sự kiện lớn trong quá khứ. 
Còn Tiểu Thuyết là thể loại văn học sáng tạo (hoặc hư cấu),mô tả các vấn đề nhỏ hơn,cá nhân hơn.Nên bản thân khái niệm "tiểu thuyết lịch sử" đã chứa đựng mâu thuẫn về tầm vóc,rất khó vượt qua.
Nếu tác phẩm chỉ mô tả cuộc đời 1 nhân vật trong lịch sử,hoặc mượn 1 sự kiện lịch sử thì dễ chấp nhận hơn,nhưng thành công lắm cũng chỉ dừng lại ở mức "dã sử". Ở Việt Nam,Lịch sử được coi là rất nghiêm trang,nên vấn đề nặng nề hơn nhiều.Dù vậy,có những câu chuyện hư cấu mà người ta tin như sấm ấy.Quan trọng là tài năng của tác giả,có thuyết phục được người đọc hay không..
Còn vấn đề của Thành Kỳ Ý,có lẽ là tiếng tăm lớn nhưng không nắm bắt được tâm lý của cộng đồng,xử lý khủng hoảng không tốt... nói chung là cây to gió lớn,chứ không phải tại cái mác không thôi đâu
Ý kiến cá nhân của mình thôi nhé,thân!

Trả lời
Lịch sử là 1 thể loại văn viết rất nghiêm túc,xếp vào hàng Trung Thuyết,được xem như là tiếp cận rất gần với sự thật,được chấp nhận sử dụng để mô tả các sự kiện lớn trong quá khứ. 
Còn Tiểu Thuyết là thể loại văn học sáng tạo (hoặc hư cấu),mô tả các vấn đề nhỏ hơn,cá nhân hơn.Nên bản thân khái niệm "tiểu thuyết lịch sử" đã chứa đựng mâu thuẫn về tầm vóc,rất khó vượt qua.
Nếu tác phẩm chỉ mô tả cuộc đời 1 nhân vật trong lịch sử,hoặc mượn 1 sự kiện lịch sử thì dễ chấp nhận hơn,nhưng thành công lắm cũng chỉ dừng lại ở mức "dã sử". Ở Việt Nam,Lịch sử được coi là rất nghiêm trang,nên vấn đề nặng nề hơn nhiều.Dù vậy,có những câu chuyện hư cấu mà người ta tin như sấm ấy.Quan trọng là tài năng của tác giả,có thuyết phục được người đọc hay không..
Còn vấn đề của Thành Kỳ Ý,có lẽ là tiếng tăm lớn nhưng không nắm bắt được tâm lý của cộng đồng,xử lý khủng hoảng không tốt... nói chung là cây to gió lớn,chứ không phải tại cái mác không thôi đâu
Ý kiến cá nhân của mình thôi nhé,thân!

Thành kỳ ý là TT tình cảm có yếu tố Lịch sử, Minh Mạng mật chỉ là TT trinh thám có yếu tố Lịch sử. Còn nói về TT Lịch sử thì mình cho bạn mấy ý kiến của bản thân; TT Lịch sử là TT dựa trên Lịch sử với những chi tiết, sự việc có thật và biến tấu, cho thêm những yếu tố cảm xúc hoặc TT đos sẽ thay đổi, lồng ghép các chi tiết, sự kiện trong truyện. TT Lịch sử giúp cta tìm hiểu Lịch sử theo một khía cạnh khác dễ dàng hơn.
Dẫn chứng một vài TTLS cho chủ bviet: Bão táp triều Trần, Tám triều vua Lý, Thiên Hạ Chi Vương, Hồ Dương, Vũ Tịch, Ngoài bờ Đông là mặt trời....