Nói ngang xương là gì?

  1. Văn hóa

Mình nhớ là đã từng đọc từ này rồi thì phải. Có phải từ này là cách nói chối tai phải không mọi người.

Từ khóa: 

thành ngữ tục ngữ

,

từ ngữ việt nam

,

văn hóa

Nói chuyện ko trên ko dưới, nói với ng lớn mà như nói với bạn bè. Ko đầu ko đuôi là nói ngang xương

Trả lời

Nói chuyện ko trên ko dưới, nói với ng lớn mà như nói với bạn bè. Ko đầu ko đuôi là nói ngang xương