1. Kỹ năng mềm

Bạn có chủ động trong các vấn đề?

Bạn có chủ động trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của bạn không?

Ví dụ: Bạn vốn được hưởng số tiền đó nhưng người phát cho bạn lại không phát đúng ngày (có thể sơ ý quên) thì bạn có chủ động nhắc không?

Khi hợp tác làm việc chung, bạn có thường chủ động công việc không?Bạn sẽ liên lạc sớm để chủ động phân phối công việc hay bị động chờ những người trong nhóm lên tiếng (nhóm trưởng hoặc thành viên khác) phân phối công việc thì bạn mới tiến hành?

Từ khóa: chủ động, bị động, kỹ năng mềm

Có chứ ạ, nhưng bản thân em lúc có những lúc mình nên chủ động nhưng có những lúc mình cần phải bị động. Về vấn đề chủ động, nhất là những vấn đề về công việc, lợi ích cá nhân thì mình nên ưu tiên hàng đầu, bởi đó là những lợi ích của mình. Lời nói, hành động của mình quyết định bản thân mình ở vị trí nào, và bản thân mình liệu có thực sự quan trọng hay không. Bởi lên tiếng chưa bao giờ là thiệt, nếu bạn biết cách hỏi và cách hành động của mình. Điều này sẽ hình thành lên tính tự chủ, chính kiến của bản thân sẽ mạnh mẽ hơn.

Còn về bị động thì em thấy bản thân nhiều lúc cần cân nhắc và quan sát trước khi đưa ra một quyết định về một vấn đề cụ thể nào đấy.Đại khái là nói về những cái gì mình chưa biết, không biết thì nên lùi lại, lắng nghe kinh nghiệm những người đi trước, học hỏi cách làm của người ta, tránh tình trạng "cầm đèn chạy trước ô tô". Nhưng bị động chỉ là giải pháp hữu hiệu, tạm thời cho đến khi ta có thể chủ động trong vấn đề đó như một cách để lấy đà đạt được mục đích của mình vậy.

Trả lời

Có chứ ạ, nhưng bản thân em lúc có những lúc mình nên chủ động nhưng có những lúc mình cần phải bị động. Về vấn đề chủ động, nhất là những vấn đề về công việc, lợi ích cá nhân thì mình nên ưu tiên hàng đầu, bởi đó là những lợi ích của mình. Lời nói, hành động của mình quyết định bản thân mình ở vị trí nào, và bản thân mình liệu có thực sự quan trọng hay không. Bởi lên tiếng chưa bao giờ là thiệt, nếu bạn biết cách hỏi và cách hành động của mình. Điều này sẽ hình thành lên tính tự chủ, chính kiến của bản thân sẽ mạnh mẽ hơn.

Còn về bị động thì em thấy bản thân nhiều lúc cần cân nhắc và quan sát trước khi đưa ra một quyết định về một vấn đề cụ thể nào đấy.Đại khái là nói về những cái gì mình chưa biết, không biết thì nên lùi lại, lắng nghe kinh nghiệm những người đi trước, học hỏi cách làm của người ta, tránh tình trạng "cầm đèn chạy trước ô tô". Nhưng bị động chỉ là giải pháp hữu hiệu, tạm thời cho đến khi ta có thể chủ động trong vấn đề đó như một cách để lấy đà đạt được mục đích của mình vậy.

Có, mình thường chủ động trong công việc và luôn cố gắng để chủ động trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đã nói đến những gì liên quan đến lợi ích cá nhân thì không thể ngồi yên mà chờ nó đến rồi.

Nhưng đôi khi chủ động cũng cần khéo léo hay là bị động, nhưng là bị động linh hoạt nha. Ví dụ như khi sếp phát lương chậm ngày, sơ ý quên thì nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi; do công ty dạo đấy nhiều việc quá thì bạn cũng nên không cảm chút. Nói chung là nên chủ động nhưng phải khéo léo và linh hoạt nha.