Núi Bà Đen ở tỉnh thành nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

núi bà đen

,

hỏi xoáy đáp hay

Núi bà đen ở Tây Ninh nha bạn.
Trả lời
Núi bà đen ở Tây Ninh nha bạn.

Tây ninh nhé. núi Bà Đen

Thạnh Tân, Tây Ninh

Tây Ninh