Nước cường toan là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là hỗn hợp gồm một thể tích dung dịch axit nitric và 3 thể tích dung dịch axit clohidric đặc. Nó có tính oxi hóa mạnh, hòa tan được vàng, bạch kim và hợp kim không tan trong các dung dịch axit vô cơ thông thường.
Trả lời
Là hỗn hợp gồm một thể tích dung dịch axit nitric và 3 thể tích dung dịch axit clohidric đặc. Nó có tính oxi hóa mạnh, hòa tan được vàng, bạch kim và hợp kim không tan trong các dung dịch axit vô cơ thông thường.