Mỗi ngày uống bao nhiêu lít bia rượu thì không gây hại cho sức khoẻ?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Đã uống hằng ngày thì trước sau gì cũng gây hại cho sức khỏe. Tính bằng lít thì thua.

Trả lời

Đã uống hằng ngày thì trước sau gì cũng gây hại cho sức khỏe. Tính bằng lít thì thua.

1 bữa 1 chai bia hoặc 1 cốc rượu