Ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà (Hà Nội)
Trả lời
Hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà (Hà Nội)