Ở Hàn Quốc, người ta sẽ không viết tên người bằng màu mực nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay