Có ai cho mình biết "muối mỏ" là gì không?

  1. Kiến thức chung

Cái này thuộc địa lý,thuật ngữ khó quá,không hiểu gì cả

Từ khóa: 

muối mỏ

,

kiến thức chung

Muối mỏ đơn giản là muối ăn (NaCl) đc khai thác từ mỏ dưới lòng đất. Khác với muối biển là muối đc lấy từ việc phơi nước biển, để kết tinh thành muối.
Trả lời
Muối mỏ đơn giản là muối ăn (NaCl) đc khai thác từ mỏ dưới lòng đất. Khác với muối biển là muối đc lấy từ việc phơi nước biển, để kết tinh thành muối.