Ở Nhật Bản tên chùa nên đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi tới các ngôi chùa của Nhật ngày nay bạn sẽ thấy tên chùa được viết theo cấu trúc OO Tự (寺 ) - tự có nghĩa là chùa. Tên chùa được viết theo hàng ngang nhưng lại được đọc từ phải sang trái chứ không phải từ trái sang phải.
Trả lời
Khi tới các ngôi chùa của Nhật ngày nay bạn sẽ thấy tên chùa được viết theo cấu trúc OO Tự (寺 ) - tự có nghĩa là chùa. Tên chùa được viết theo hàng ngang nhưng lại được đọc từ phải sang trái chứ không phải từ trái sang phải.