CA: tản nhiệt All-in-one cho CPU là như thế nào?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

block nước sẽ nối trực tiếp với radiator chứ k rời như khi mod, nước ở trong block nước đấy luôn chứ k cần bình hay máy bơm
Trả lời
block nước sẽ nối trực tiếp với radiator chứ k rời như khi mod, nước ở trong block nước đấy luôn chứ k cần bình hay máy bơm