Pfizer chưa được thử nghiệm khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm mà vẫn được tung ra thị trường có phải là scandal tham nhũng hay không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Sức khoẻ

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

,

sức khoẻ

Cơ quan kiểm soát dược phẩm Mỹ  FDA đã sửa đổi giấy phép cho sử dụng khẩn cấp loại này rồi, Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 để cho phép sử dụng một liều tăng cường duy nhất được tiêm ít nhất 5 tháng sau khi hoàn thành một loạt vắc xin hoặc Comirnaty chính của Pfizer-BioNTech COVID-19 ở cá nhân 12 tuổi từ độ tuổi trở lên.
Tham nhủng à? Ở mỹ luật pháp dữ dằng, CS súng đạn đóng  Pfizer ngay, k dám tham đâu bạn, nó đóng cửa Cty ngay và luôn k miễn một ai, dù tổng thống luật pháp cũng còng đầu ngay. Ai sống ở Mỹ đều biết và sợ pháp luật. Mà cũng chẳng Cty nào ngu dại làm liều, ăn quẹt 1 chút để nó đóng cửa sập tiệm cả nút. Chỉ Việt Nam ta dễ dãi, ăn đầu này chạy đầu kia.
Trả lời
Cơ quan kiểm soát dược phẩm Mỹ  FDA đã sửa đổi giấy phép cho sử dụng khẩn cấp loại này rồi, Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 để cho phép sử dụng một liều tăng cường duy nhất được tiêm ít nhất 5 tháng sau khi hoàn thành một loạt vắc xin hoặc Comirnaty chính của Pfizer-BioNTech COVID-19 ở cá nhân 12 tuổi từ độ tuổi trở lên.
Tham nhủng à? Ở mỹ luật pháp dữ dằng, CS súng đạn đóng  Pfizer ngay, k dám tham đâu bạn, nó đóng cửa Cty ngay và luôn k miễn một ai, dù tổng thống luật pháp cũng còng đầu ngay. Ai sống ở Mỹ đều biết và sợ pháp luật. Mà cũng chẳng Cty nào ngu dại làm liều, ăn quẹt 1 chút để nó đóng cửa sập tiệm cả nút. Chỉ Việt Nam ta dễ dãi, ăn đầu này chạy đầu kia.