Chúa có thể ngăn chặn được cái ác, vậy tại sao cái ác vẫn còn tồn tại?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

 

Trả lời

 

Trong triết học tôn giáo và thần học, Vấn đề về cái ác hay Nghịch lý Epicuruslà vấn đề về việc dung hòa các mâu thuẫn giữa sự tồn tại của cái ác hay sự đau khổ trên thế giới với sự tồn tại của một vị Chúa trời. 
Chúa nhân lành vô cùng, chắc chắn Ngài không muốn cho con người phải chịu đau khổ do cái ác gây ra. Chính vì thế, chúng ta không thể chấp nhận tư tưởng tìm kiếm khổ đau để mà chịu đựng, xong gọi đó là "thánh giá" Chúa gởi. Nếu cái ác không phải là điều Chúa muốn, cũng không phải là điều chúng ta muốn, thì chúng ta phải luôn nỗ lực để hoá giải nó. Đây là một đòi hỏi vô cùng khó khăn. Hoá giải hoàn toàn cái ác là điều không thể, vì con người không phải là đấng toàn năng. Thế nhưng hạn chế nó một phần, cũng như hạn chế ảnh hưởng của nó là điều chúng ta có thể làm được. Vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Và phải bắt đầu từ đâu? Đó mới là vấn đề. Nếu cái ác không do bởi Chúa, mà xuất hiện bởi sự bất tất của tạo vật và sự lạm dụng tự do của các tạo vật có lý trí, thì để hoá giải cái ác, chúng ta có lẽ cũng phải bắt đầu từ đó.

Cái ác bắt đầu từ đâu? Bạn có đọc Kinh Thánh không? Nếu ai đó chưa đọc Kinh Thánh mà không biết câu chuyện trong vườn Eden, nơi khởi đầu tội ác, thi dù trả lời cũng không thể hiểu được. Vì đó là sự màu nhiệm được dấu kín từ khi dựng nên trời đất. 

Vậy nên đừng hỏi tại sao Chúa không làm điều này điều kia cho. Mà hãy hỏi mình phải làm gì để được Chúa giữ gìn khỏi những việc làm gian ác?

Làm thế nào để Chúa ban cho sự cứu rỗi? 

Có lẽ, điều đó sẽ khiến cuộc sống tốt đẹp hơn bởi tấm lòng kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan và là phận sự của loài người. ( Châm Ngôn - Salomon)

để cân bằng thôi