Phải làm gì khi từng thân đi đặt kích mình những từ nặng lời dù cả hai không còn chơi?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Làm sao 
Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình chưa hiểu "đặt kích" nghĩa là sao bạn nhỉ?

Trả lời

Mình chưa hiểu "đặt kích" nghĩa là sao bạn nhỉ?