Phải làm sao khi bạn thân chơi với đứa mà cả 2 cùng ghét?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình với bạn không có cự cải hay gì hết chỉ là dạo này mình không chủ động thì bạn cũng im luôn,nhưng vẫn post str đi chơi đều đều, toàn là đi chơi với đứa cả 2 tụi mình ghét.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chắc không còn thân nữa á pồ. Bạn thử nói chuyện với bạn thân của bạn xem, sao lại hay chơi với bạn kia vậy, đó là người cả hai cũng không ưa mà? Mạnh mẽ lên và hỏi ikk bạn

Trả lời

Chắc không còn thân nữa á pồ. Bạn thử nói chuyện với bạn thân của bạn xem, sao lại hay chơi với bạn kia vậy, đó là người cả hai cũng không ưa mà? Mạnh mẽ lên và hỏi ikk bạn

Thế thì mình nghĩ bạn ấy đã mất đi một người bạn, một người tri kỷ :))))