Phản biện vấn đề này (lịch sử)?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Văn hóa

  4. Triết học

  5. Tư duy

Nếu em là một vị vua nhà nguyễn em sẽ làm gì để đưa đất nước thoát khỏi số phận trở thành nước thuộc địa của phương Tây ?

Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

văn hóa

,

triết học

,

tư duy

Trong lịch sử có sẵn tấm gương Minh Trị đó thôi.

Trả lời

Trong lịch sử có sẵn tấm gương Minh Trị đó thôi.

Em có được làm vua đầu mà đưa với không đưa :))))))

Gần như không thế làm gì ? Nếu làm đc như bạn Ghost Wolf bạn sẽ bị có nhiều khả năng nông dân lật đổ và gia cấp địa chủ, có thể cả các quan nhà nho can ngăn và phản bội.

Trừ khi bạn là Nguyễn Ánh hay Nguyễn Huệ (Tây Sơn) thời điểm mà quyền lực trong tay bạn và mọi người đều nghe lời bạn.
Hoặc nếu Nhà Thanh thành công trong công nghiệp hóa chúng ta cũng có thế theo.
Nhật Bản là trường hợp đặc biệt dù giờ đây họ vẫn chỉ là một quốc gia không có độc (một nô lệ cho người Mỹ).