Phân biệt quyền lực cứng và quyền lực mềm. Giải thích biểu tượng quyền lực cây gậy – củ cà rốt ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Quyền lực cứng: sức mạnh vị trí (địa lý, dân số, kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ) * Quyền lực mềm: là quyền lực có được nhờ những phẩm chất, sự hấp dẫn chứ không phải ép bức hay dụ dỗ (văn hóa, chính trị, chính sách ngoại giao, ngoại giao văn hóa) * “ Cây gậy và củ cà rốt” (Tiền thân là “Chính sách cái gậy lớn” của cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt ) * Là một kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. "Cây gậy" tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Một chính sách kiểu 'cây gậy và củ cà rốt' phải luôn hội tụ đủ ba yếu tố: yêu cầu thay đổi, quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt (kinh tế hoặc quân sự).
Trả lời
* Quyền lực cứng: sức mạnh vị trí (địa lý, dân số, kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ) * Quyền lực mềm: là quyền lực có được nhờ những phẩm chất, sự hấp dẫn chứ không phải ép bức hay dụ dỗ (văn hóa, chính trị, chính sách ngoại giao, ngoại giao văn hóa) * “ Cây gậy và củ cà rốt” (Tiền thân là “Chính sách cái gậy lớn” của cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt ) * Là một kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. "Cây gậy" tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Một chính sách kiểu 'cây gậy và củ cà rốt' phải luôn hội tụ đủ ba yếu tố: yêu cầu thay đổi, quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt (kinh tế hoặc quân sự).