Tính đơn điệu của hàm số là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tính đơn điệu (đồng biến - nghịch biến hay tăng - giảm) là một tính chất quan trong của hàm số. Tính chất này được áp dụng để giải rất nhiều bài toán như chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình... Định nghĩa tính đơn điệu của hàm số: Cho hàm số xác định trên một miền D. • được gọi là đồng biến (hay tăng) trên D nếu thì . • được gọi là nghịch biến (hay giảm) trên D nếu thì .
Trả lời
Tính đơn điệu (đồng biến - nghịch biến hay tăng - giảm) là một tính chất quan trong của hàm số. Tính chất này được áp dụng để giải rất nhiều bài toán như chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình... Định nghĩa tính đơn điệu của hàm số: Cho hàm số xác định trên một miền D. • được gọi là đồng biến (hay tăng) trên D nếu thì . • được gọi là nghịch biến (hay giảm) trên D nếu thì .