1. Sách

Phần thông tin tác giả có thể gập ra gập vào trên bìa sách gọi là gì? tại sao không in luôn vào mặt trong của bìa sách?

Từ khóa: book-cover-design, book, sách, sách

Ve áo/tay gấp trước: Chúng là những tab bổ sung có thể là một phần của áo bìa (bìa sách) hoặc tấm che bụi. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy - trong hầu hết các trường hợp - tiểu sử của tác giả hoặc phần tóm tắt của cuốn sách. Một số người đọc dùng nó để đánh dấu trang. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân, thì thấy không hiệu quả, vì chỉ phù hợp với phần ở gần đầu.
Lý do không in vào luôn mặt trong của bìa sách thì mình cũng không biết. Mình nghĩ có liên quan tới lý do thẩm mỹ. Nói chung mình cũng hóng câu trả lời.

Trả lời

Ve áo/tay gấp trước: Chúng là những tab bổ sung có thể là một phần của áo bìa (bìa sách) hoặc tấm che bụi. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy - trong hầu hết các trường hợp - tiểu sử của tác giả hoặc phần tóm tắt của cuốn sách. Một số người đọc dùng nó để đánh dấu trang. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân, thì thấy không hiệu quả, vì chỉ phù hợp với phần ở gần đầu.
Lý do không in vào luôn mặt trong của bìa sách thì mình cũng không biết. Mình nghĩ có liên quan tới lý do thẩm mỹ. Nói chung mình cũng hóng câu trả lời.

mình nghĩ có thể dùng phần gập đó để đánh dấu trang sách đang đọc