1. Ngoại ngữ

Phương pháp học từ vựng tiếng anh hiệu quả là gì?

Từ khóa: từ vựng tiếng anh, phương pháp học tiếng anh, ngoại ngữ
Xin được góp ý từ kinh nghiệm cá nhân trong việc học ngoại ngữ là bạn nên tìm "từ nguyên" (etymology) khi học từ vựng. Khi hiểu được gốc từ bạn sẽ có kiến thức nền để kết nối và hiểu rất nhiều từ vựng khác, thậm chí giúp ích nếu bạn học nhiều ngôn ngữ khác nữa.
Thật ra câu hỏi kiểu chung chung như vầy chắc nhiều người hỏi rồi và cũng có rất nhiều câu trả lời khá đáng học hỏi rồi. Bạn có thể tìm kiếm lại các câu hỏi cũ để tham khảo thêm.

Trả lời

Xin được góp ý từ kinh nghiệm cá nhân trong việc học ngoại ngữ là bạn nên tìm "từ nguyên" (etymology) khi học từ vựng. Khi hiểu được gốc từ bạn sẽ có kiến thức nền để kết nối và hiểu rất nhiều từ vựng khác, thậm chí giúp ích nếu bạn học nhiều ngôn ngữ khác nữa.
Thật ra câu hỏi kiểu chung chung như vầy chắc nhiều người hỏi rồi và cũng có rất nhiều câu trả lời khá đáng học hỏi rồi. Bạn có thể tìm kiếm lại các câu hỏi cũ để tham khảo thêm.

Theo mình, phương pháp học từ vựng tiếng Anh mà mình thấy hiệu quả đó là :

1. Học theo các chủ đề / qua hình ảnh. 

2. Học qua mẫu câu. Ví dụ học từ "sedentary" thì mình sẽ học luôn mẫu câu : He has a sedentary lifestyle.

3. Học qua website/ứng dụng Memrise. Đây là website học từ vựng rất hiệu quả.

Khi học ở Memrise, mình sẽ nhớ tự nhiên và nhớ sâu hơn. 

Ở đó, mình có thể học và ôn tập bằng nhiều cách :

  • Test on English, prompt with Vietnamese.
  • Test on English, prompt with Audio.
  • Nếu bạn không trả lời đúng, thì Memrise tự động trở lại từ đó để mình học lại (nhiều lần như vậy).
  • Ở Memrise, mình có thể tạo danh sách từ vựng cho riêng mình theo nhiều bài, nhiều chủ đề khác nhau, để mình có thể ôn lại những từ cũ một cách dễ dàng.
Thử cái này m thấy rất hay