1. Hỏi xoáy Đáp hay

Quả lê-ki-ma còn được gọi là quả gì?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay
Quả trứng gà

Trả lời

Quả trứng gà

Ngoài bắc gọi là Quả trứng gà.

Ở mình còn gọi là cây ô ma. Chắc là đọc chệch của chữ lê ki ma

hình như là quả trứng gà (không phải là quả trứng gà của con gà mà là quả trứng gà của cây trứng gà) .-.