Quản trị kinh doanh hay kinh doanh thương mại ở Đh Văn lang có nên hay không?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

đh văn lang

,

quản trị kinh doanh

,

kinh doanh thương mại

,

văn lang

,

k26

,

thấu ngành hiểu nghề

Theo mình, nếu bạn đã yêu thích ngành này thì không quan trọng học trường nào. Vì cơ bản là các trường sẽ có khung chương trình đào tạo như nhau, còn việc học như thế nào là ở bạn và do bạn quyết định. Học đại học chỉ cần bạn chủ động tìm hiểu, học thầy, học bạn,... thì mình tin bạn sẽ thành công.

Chúc mừng bạn nhé!

Trả lời

Theo mình, nếu bạn đã yêu thích ngành này thì không quan trọng học trường nào. Vì cơ bản là các trường sẽ có khung chương trình đào tạo như nhau, còn việc học như thế nào là ở bạn và do bạn quyết định. Học đại học chỉ cần bạn chủ động tìm hiểu, học thầy, học bạn,... thì mình tin bạn sẽ thành công.

Chúc mừng bạn nhé!

Nên hay không thì cần dựa vào mục tiêu và khả năng của bạn. Mục tiêu sẽ liên quan đến định hướng công việc sau này, môi trường học tập, bằng cấp, kiến thức mà bạn có trong chương trình,...Khả năng thì sẽ là về khả năng học tập, tài chính, thích nghi môi trường,...Từ các tiêu chí trên, càng cụ thể sẽ dễ dàng ra quyết định hơn.

Nói về ngành quàn trị kinh doanh 1 chút, sẽ là một ngành học được nhiều thứ, có cái nhìn tổng quan nhưng sẽ không đi sâu nên đòi hỏi bạn phải tìm ra con đường nghề nghiệp bản thân theo đuổi rồi tự mình tìm tòi đi theo.