quoc tu giam thanh lap vao the ki nao

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

kjhfd;kfkj;
Trả lời
kjhfd;kfkj;
Quoc tu giam dau tien duoc thanh lap vao nam 1076 tai kinh thanh Thang Long vao thoi Ly Nhan Tong