Quy định 5K của bộ Y Tế có còn phù hợp với tình trạng dịch hiện tại ở Việt Nam không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Xã hội

Từ khóa: 

quy định 5k

,

covid-19

,

hợp lý

,

tư vấn sức khỏe covid-19

,

xã hội

Không có tính răn đe nhiều nữa, quan trọng là ý thức của từng người thôi chứ mình thấy đi đâu cũng chả tuân thủ đủ 5K ấy nữa.

Trả lời

Không có tính răn đe nhiều nữa, quan trọng là ý thức của từng người thôi chứ mình thấy đi đâu cũng chả tuân thủ đủ 5K ấy nữa.

Liên nghĩ vẫn phù hợp vì những người bị rồi vẫn có thể bị lại. Ảnh hưởng của hậu covid vẫn còn đáng lo ngại, nhiều điều chúng ta chưa biết. Vậy nên 5k để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng vẫn là điều hết sức cần thiết.