Rớt môn thi tốt nghiệp cuối khoá ở Đại học (4.9/10)?

  1. Giáo dục

Mình rớt môn thi tốt nghiệp cuối khoá ở Đại học, chỉ thiếu 0.1 nữa thôi. Cả ngành mình chỉ có mỗi mình rớt. Mình khủng hoảng tinh thần trầm trọng từ khi biết điểm thi và không biết nên làm gì vào lúc này để củng cố tinh thần. Sau 3 - 6 tháng nữa mình mới thi lại môn đó. Mong cộng đông giúp đỡ ạ.

Từ khóa: 

giáo dục

Cách để củng cố tinh thần (và cũng là tự giúp mình) chính là chăm chỉ ôn luyện để sau 3 - 6 tháng nữa hoàn thành ki thi tốt đẹp bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Cách để củng cố tinh thần (và cũng là tự giúp mình) chính là chăm chỉ ôn luyện để sau 3 - 6 tháng nữa hoàn thành ki thi tốt đẹp bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

Đối diện với sai lầm và sự cá biệt của mình, dành time đó đi du lịch chiêm nghiệm nhìn lại bản thân, tìm hiểu xem tại sao người khác thi đậu mình thi rớt, nếu là do tác động bên ngoài thì dễ thay đổi, còn tác động do chính bạn thì phải cố gắng thay đổi dần (dù khó). Đừng ôm nỗi bùn tự trách bản thân quá lâu, bùn chút thổi rồi lên tinh thần chiến đấu thắng chính mình. 
Còn nếu sức học môn đó bạn ko giỏi thì chấp nhận bạn đi chậm hơn người ta 1 chút. Đừng suy nghĩ quá tiêu cực và nặng nề so sánh. Con người có giỏi dở khác nhau, biết cố gắng khắc phục ko tự hổ thẹn với chính mình là được.