Sách kinh doanh và khởi nghiệp cho người mới bắt đầu?

Mình đang bắt đầu tìm hiểu về Kinh doanh và Khởi nghiệp. Có bạn nào biết một số sách chất lượng viết về chủ đề này không ạ chỉ mình với. Mình cảm ơn nhé. 
Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mình từng làm Startup về công nghệ và 5 cuốn sách phải đọc dành cho Startup mà mình từng được khuyên đọc và đã thấy những cuốn đó thực sự mang lại giá trị đó là:

- Lean Startup- Khởi nghiệp tinh gọn - Eric Ries

- Kinh điển về khởi nghiệp - Bill Aulet

- Quốc gia khởi nghiệp - Dan Senor, Sau Singer

- Rework - Khác biệt để bứt phá - Tác giả Jason Fried & David Hansson

- Từ 0 đến 1 - Peter Thiel

Chia sẻ với bạn!

Trả lời

Mình từng làm Startup về công nghệ và 5 cuốn sách phải đọc dành cho Startup mà mình từng được khuyên đọc và đã thấy những cuốn đó thực sự mang lại giá trị đó là:

- Lean Startup- Khởi nghiệp tinh gọn - Eric Ries

- Kinh điển về khởi nghiệp - Bill Aulet

- Quốc gia khởi nghiệp - Dan Senor, Sau Singer

- Rework - Khác biệt để bứt phá - Tác giả Jason Fried & David Hansson

- Từ 0 đến 1 - Peter Thiel

Chia sẻ với bạn!