Sao tai lại nghe được âm thanh

  1. Lập trình

Từ khóa: 

lập trình

Vì không bị điếc
Trả lời
Vì không bị điếc