Sao thời đại hiện này còn sống kiểu người trên người dưới mà tại sao không sống giống nhau, và k phần biệt giàu, nghèo?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Ko phân biệt giàu nghèo là đang nói về nhân cách sống ! Còn mỗi người 1 cách kiếm tiền, ai kiếm đc nhiều thì giàu ! Đó là do bản thân mỗi người tự cố gắng hoặc may mắn ! Còn xã hội hay 1 tổ chức phải có người lãnh đạo, nếu ko sẽ loạn ! Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt câu hỏi !
Trả lời
Ko phân biệt giàu nghèo là đang nói về nhân cách sống ! Còn mỗi người 1 cách kiếm tiền, ai kiếm đc nhiều thì giàu ! Đó là do bản thân mỗi người tự cố gắng hoặc may mắn ! Còn xã hội hay 1 tổ chức phải có người lãnh đạo, nếu ko sẽ loạn ! Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt câu hỏi !
Theo mình nghĩ vì nhu cầu cơ bản của con người là quyền lực nên không thể không phân chia giai cấp và tài sản cũng là một loại quyền lực (vì ai có nhiều tiền hơn thì có quyền) nên cũng không thể loại bỏ phân biệt giàu nghèo