Làm thế nào để phát triển sự nghiệp bằng kinh doanh, khởi nghiệp bằng việc mở tiệm thuốc tây?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Phải có bằng dược sĩ đứng tên mới mở tiệm thuốc được nha bạn, sau đó là vốn 😄
Trả lời
Phải có bằng dược sĩ đứng tên mới mở tiệm thuốc được nha bạn, sau đó là vốn 😄
Tiền... Trước khi muốn mở quầy thuốc thì phải có tiền