1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Làm thế nào để phát triển sự nghiệp bằng kinh doanh, khởi nghiệp bằng việc mở tiệm thuốc tây?

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp
Phải có bằng dược sĩ đứng tên mới mở tiệm thuốc được nha bạn, sau đó là vốn 😄

Trả lời

Phải có bằng dược sĩ đứng tên mới mở tiệm thuốc được nha bạn, sau đó là vốn 😄
Tiền... Trước khi muốn mở quầy thuốc thì phải có tiền