Sống sao cho vừa😪😪😪?

  1. Tâm lý học

#THTT #Co_Don #Chon_Nham_Nguoi

Tôi Chọn Ở Một Mình, Bởi Chẳng Có Gì Cô Đơn Hơn Việc Chung Sống Với Nhầm Người!

Những người thích ở một mình trước nay thường bị thiên hạ coi là những kẻ sống nội tâm (introvert) và chỉ thích lủi thủi trong ổ hamster riêng của mình. Nhưng xu hướng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Không chỉ có những người hướng nội, mà cả những người hướng ngoại cũng thích thú với phong cách sống mới này.

Từ khóa: 

faceboo

,

tâm lý học

Khi chúng ta sống đoàn kết với họ tốt thì đó mới gọi là sống cho vừa...
Trả lời
Khi chúng ta sống đoàn kết với họ tốt thì đó mới gọi là sống cho vừa...
Sống theo sở thích của bản thân và k phải làm vừa lòng ai cả
Sống sao không hổ thẹn với bản thân là được