Làm thế nào để phát triển tư duy ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Tui nghĩ là phải tiếp xúc nhiều. Cho não nó quen với việc tư duy.
Trả lời
Tui nghĩ là phải tiếp xúc nhiều. Cho não nó quen với việc tư duy.
Phát triển tư duy gì? Xác định trước muốn phát triển về lĩnh vực gì? Ví dụ giao tiếp, kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, ... từ đó mới có cách thức tiếp cận. Đọc nhiều và trao đổi với nhiều ng trong lĩnh vực mình quan tâm cũng giúp phát triển tư duy. Trên hết là bắt tay vào hành động và trải nghiệm. Ko gì thúc đẩy việc phát triển tư duy bằng thực tế.