Cách học để vào trường quân sự?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

trường quân sự

,

hướng nghiệp

Cần phải có kĩ năng hoạt bát lanh lẹ nghiêm túc
Trả lời
Cần phải có kĩ năng hoạt bát lanh lẹ nghiêm túc