Sau khi chia tay có nên chặn facebook người yêu cũ không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

chia tay

,

chặn facebook

,

tình yêu

Tuỳ theo lí do mà bạn chia tay nữa. Nếu người ấy làm điều gì kinh khủng để xảy ra chia tay thì mình nghĩ nên chặn. Như thế, bạn sẽ tránh được những thứ cảm xúc toxic trong ngày. Còn nếu chia tay với lí do bình thường như không hợp nhau nữa chẳng hạn, thì không nên nha. Nếu cảm thấy buồn hay hoài niệm khi nhìn thấy hình ảnh nhau trên mạng xã hội thì có thể không xem mà. Nói chung là hãy chọn cách nào mà bạn thấy hợp lí nhất (tức là không trẻ con nhất) nhá.

Trả lời

Tuỳ theo lí do mà bạn chia tay nữa. Nếu người ấy làm điều gì kinh khủng để xảy ra chia tay thì mình nghĩ nên chặn. Như thế, bạn sẽ tránh được những thứ cảm xúc toxic trong ngày. Còn nếu chia tay với lí do bình thường như không hợp nhau nữa chẳng hạn, thì không nên nha. Nếu cảm thấy buồn hay hoài niệm khi nhìn thấy hình ảnh nhau trên mạng xã hội thì có thể không xem mà. Nói chung là hãy chọn cách nào mà bạn thấy hợp lí nhất (tức là không trẻ con nhất) nhá.