Đang thiếu 21 tỷ USD để mua Twitter, Elon Musk sẽ “xoay” kiểu gì?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Xã hội

Elon Musk đã chi 44 tỷ USD để trở thành ad Twitter và còn thiếu 21 tỷ USD nữa để "ẵm trọn" nó, vậy bạn nghĩ Elon Musk liệu có chi thêm 1/3 nữa để mua Twitter không? và nếu có thì bao giờ và như thế nào?

Từ khóa: 

elon musk

,

twitter

,

ad twitter

,

đầu tư & tài chính

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

xã hội