1. Tài chính & Đầu tư
  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp
  3. Xã hội

Đang thiếu 21 tỷ USD để mua Twitter, Elon Musk sẽ “xoay” kiểu gì?

Elon Musk đã chi 44 tỷ USD để trở thành ad Twitter và còn thiếu 21 tỷ USD nữa để "ẵm trọn" nó, vậy bạn nghĩ Elon Musk liệu có chi thêm 1/3 nữa để mua Twitter không? và nếu có thì bao giờ và như thế nào?

Từ khóa: elon musk, twitter, ad twitter, Tài chính & Đầu tư, Kinh doanh và Khởi nghiệp, Xã hội