Làm thế nào khi đầu óc trở nên trống rỗng không nghĩ ra cái gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình thường gọi trạng thái đó là "ngơ", "lag não", do tâm trí và tinh thần không tụ lại hoàn toàn với cơ thể và với việc mình đang làm. Để khắc phục tình trạng đó thì phải quay về quan sát bản thân và tâm trí mình, xem vấn đề nằm ở đâu. 
Do mình bỏ bê bản thân và sức khoẻ? Hay do mình đã đi đâu làm gì tiếp xúc với môi trường nào khiến "ngoại lực" tác động lên tâm trí và cơ thể mình? Hay do mình đang bị xung đột nội tâm và xung đột giá trị về một vấn đề gì đó (kiểu khủng hoảng niềm tin cá nhân)? 
Nchung là có nhiều nguyên do, quan trọng là dành thời gian tự quan sát và phân tích rồi tìm hướng khắc phục. Sau đó sẽ hết ngơ. Đấy là kinh nghiệm của mình.
Trả lời
Mình thường gọi trạng thái đó là "ngơ", "lag não", do tâm trí và tinh thần không tụ lại hoàn toàn với cơ thể và với việc mình đang làm. Để khắc phục tình trạng đó thì phải quay về quan sát bản thân và tâm trí mình, xem vấn đề nằm ở đâu. 
Do mình bỏ bê bản thân và sức khoẻ? Hay do mình đã đi đâu làm gì tiếp xúc với môi trường nào khiến "ngoại lực" tác động lên tâm trí và cơ thể mình? Hay do mình đang bị xung đột nội tâm và xung đột giá trị về một vấn đề gì đó (kiểu khủng hoảng niềm tin cá nhân)? 
Nchung là có nhiều nguyên do, quan trọng là dành thời gian tự quan sát và phân tích rồi tìm hướng khắc phục. Sau đó sẽ hết ngơ. Đấy là kinh nghiệm của mình.

Mình nghĩ là nên đi tham khảo thôi bạn. Có nhiều cách để tìm kiếm ý tưởng mà. Ví dụ như Facebook, Instagram, TikTok...cả một kho ý tưởng luôn đó. Nếu bí quá hãy thử hỏi những người bạn của bạn. Có thể họ sẽ đưa ra cho bạn những ý tưởng tuyệt vời đấy ^^