Sau khi chia tay, nên làm gì để người yêu phải hối hận?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tình yêu

,

hỏi xoáy đáp hay

Yêu người khác tốt hơn!
Trả lời
Yêu người khác tốt hơn!
chia tay rồi còn quan tâm hối hận hay không để làm gì bạn. Bản phải hỏi làm sao để tốt cho bản thân ấy