1. Hỏi xoáy Đáp hay

Sau khi chia tay, nên làm gì để người yêu phải hối hận?

Từ khóa: tình yêu, hỏi xoáy đáp hay
Yêu người khác tốt hơn!

Trả lời

Yêu người khác tốt hơn!
chia tay rồi còn quan tâm hối hận hay không để làm gì bạn. Bản phải hỏi làm sao để tốt cho bản thân ấy