1. Kỹ năng mềm

Sau mối tình vừa qua, bạn học được gì?

Mình thì học được bài học: yêu thương bản thân.

Còn bạn thì sao? 

Từ khóa: tình yêu , yêu thương, bản thân, kỹ năng mềm

Ye, đồng ý với bạn, phải yêu thương bản thân trước. Mình có giá trị thì người ta mới yêu mình. Muốn làm người khác vui, mình phải vui trước.

Trả lời

Ye, đồng ý với bạn, phải yêu thương bản thân trước. Mình có giá trị thì người ta mới yêu mình. Muốn làm người khác vui, mình phải vui trước.

Phải thật nhiều tiền :)

Không nên quen bừa vì sự nhất thời trong 1 thời gian của mình. Sau đó lại chán người ta rồi chia tay họ.