Sinh nhật của con chim tính từ ngày đẻ ra quả trứng hay tính từ ngày quả trứng nở ra con chim?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Theo tôi là tính từ khi nó nó rở ra con chim
Trả lời
Theo tôi là tính từ khi nó nó rở ra con chim