1. Phong cách sống

Sinh viên cần có những kĩ năng gì?

Tân sinh viên trước khi vào trường đại học cần trang bị những kĩ năng gì ?
Từ khóa: Phong cách sống

Kĩ năng mềm rất quan trọng nên bạn cứ từ từ học những cái còn thiếu nhé

Mới đầu thì làm sao cho mình hòa đồng được càng nhanh càng tốt, biết đối phó với đa cấp bằng kĩ năng từ chối,....

Sao thấy giống k.n sinh tồn hơn là k.n mềm =)))

Trả lời

Kĩ năng mềm rất quan trọng nên bạn cứ từ từ học những cái còn thiếu nhé

Mới đầu thì làm sao cho mình hòa đồng được càng nhanh càng tốt, biết đối phó với đa cấp bằng kĩ năng từ chối,....

Sao thấy giống k.n sinh tồn hơn là k.n mềm =)))

1. Chào hỏi và bắt chuyện với người lạ -> tạo ra mối quan hệ xã giao -> bạn bè

2. Sẵn sàng đặt câu hỏi cho giảng viên

3. Sử dụng máy tính/laptop

Vào trường r sẽ quen dần mà :)) Vui lắm, yên tâm

Sôi nổi, hòa nhập chứ ko hòa tan. Nhiệt huyết....