Sinh viên ngành Việt Nam học có cơ hội được đi du học ở những nước nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tất cả các nước nếu sinh viên chịu đầu tư thời gian, công sức để học tiếng và tìm kiếm những cơ hội ở trường cũng như ở bên ngoài một số nước sinh viên đi nhiều nhất: Trung Quốc, Nhật, Hàn…
Trả lời
Tất cả các nước nếu sinh viên chịu đầu tư thời gian, công sức để học tiếng và tìm kiếm những cơ hội ở trường cũng như ở bên ngoài một số nước sinh viên đi nhiều nhất: Trung Quốc, Nhật, Hàn…